1. 1.
  abdülhak şinasi hisar'a göre ahmet haşim'in kendine özgü edebi yaklaşımının adıdır. hisar'a göre haşim'in asıl üstadları fransız sembolistleridir ama haşim, şeyh galib'den de çok etkilenmiştir.

  göl saatleri adlı şiiri'nin mukaddimesinde haşim şunları söyler:
  "seyreyledim eşkâl-i hayâtı
  ben havz-ı hayâlin sularında
  bir aks-i mülevvendir onunçün
  arzın bana ahcâr u nebâtı"
  (ben hayatın tüm şekillerini
  hayal havuzunun sularında seyrettim
  bu yüzden dünyanın tüm taşları ve bitkileri
  bana renklerin yansıması gibi görünür)

  şeyh galib ise bir beytinde şöyle demiştir:
  "ayine-i sim-i havza her dem
  tasvir olurdu başka alem"
  (her zaman gümüş havuzun aynasına
  başka alemler yansırdı)

  orhan okay'a göre ise bir akım olarak "sembolistler bir resim sanatı mektebi olan empresyonizmden çok etkilenmişlerdir."
  1 ... dionysos tragedia