1. 1.
    sosyalist iktidar partisi/türkiye komünist partisi'nin geçtiğimiz yıllarda oluşturduğu cepheydi.

    emperyalizme karşı yurtsever cephe
    -1 ... napesend