1. 1.
    emperyalizmin zayıf halkasında olan ülkelerde bu statüden kurtulmak için yapılan hareketler bütünü.

    dikkat edilmesi gerek nokta şudur; yerli burjuvazi olamaz ve kapitazme karşı mücadele etmeksizin emperyalizm yenilemez, kapitalizmin olduğu ülkede bağımsızlık düşünülemez.
    -1 ... napesend