1. 1.
    olası güşlü ülke milleti sorunsalı.
    1 ... erectof