1. 1.
    güveni kötüye kullanma suçu.
    koynunda yılan beslemek hadisesinin ceza hukuku açısından kavramsallaştırılmış hali.
    ... sıçtırtma lamasına