1. 1.
  komutan emriyle acemi erlere hem de yürüyüş kararı şanlı urfa Siverek belediye başkanı adayı Fatih Bucak’a selam gönderen askerlerdir. kamuoyundan da çok tepki almıştır.

  http://www.diken.com.tr/m...-selam-olsun-fatih-bucak/
  2 ... kartalbey
 2. 2.
  Siyasal islamda siradan bir gün.
  2 -1 ... karton toplayan cocuk
 3. 3.
  iç hizmet kanunu şöyle der,

  Madde 43 – (Değişik cümle: 13/7/2013-6496/19 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri
  mensupları siyasi faaliyette bulunamaz. Bundan ötürü Silahlı Kuvvetler mensuplarının siyasi
  parti veya derneklere girmeleri bunların siyasi faaliyetleri ile münasebette bulunmaları, her türlü
  siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı
  yazmaları yasaktır.
  Silahlı Kuvvetler mensupları Milli Savunma Bakanlığınca adları yayınlanan ve siyasi
  olmıyan cemiyetler ile spor kulüplerinin faal olmıyan üyeliklerine girebilirler. Girenler
  durumlarını en kısa zamanda Milli Savunma Bakanlığına bildirmeye mecburdurlar
  1 ... daikokuten
 4. 4.
  msb:

  Sosyal medyada paylaşılan ve bir asker koğuşunda çekildiği anlaşılan videodaki olayın Mart 2018’de Kars’ta bulunan bir birliğimizde meydana geldiği tespit edilmiş olup sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılmıştır.
  ... daikokuten