1. 1.
    Formül v2.1:

    Enaz10arti=uludagsozluk/entry.
    1 -1 ... alfa yazar