1. 1.
    aynı ekseriyette zannımca da karıştırılan durumdur. şu yaşıma geldim, hala bilmem görümce ile eltinin arasındaki farkla, kim tarafından hangi akla hizmet ayrıma tabi tutulduğunu.

    edit: başlık başa kaldı.
    ... faidelibilgi