1. 1.
    L.C. Waikiki nin halkımız arasındaki kısaltması. herkes hangi marka olduğunu anlıyor.
    ... justiceforall