1. 1.
    Oluşumunda Karstik süreçler etkili olmuştur.
    ... tespitdirektor