1. 1.
    büyük bir dikkat çeken sorunsaldır. evet.
    ... dr animo