1. 1.
    basit non entelektüel insan sorunsalı.
    1 ... erectov