1. 1.
    bir soru cümlesidir. elli harften müteşekkil en uzun kelimenin ne olduğunu sorgular.
    1 ... ecinni