1. 1.
    Birbirine yakın fiiller. (ses açısından) *
    ... lesley mateas
  2. 2.
    eğlenmek eğlenmek ve eğlenmek.
    ... seberg