1. 1.
    Miskin, pısırık, sessiz, zavallı, acınası kimseler için söylenir.
    -1 ... nevilevile
  2. 2.
    Ağzına vur ekmeğini ensesinden al.
    ... baybolla