1. 1.
    çünkü iğneli pislik kalbi eline batacaktır...
    ... erectof