1. 1.
    içimde "-gidin çiftleşin lan" gibilerinden bir dürtü uyandıran söz...
    #3378695 :)