bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
  1. 1.
    toplumsal gerçekleri eleştirel açıdan ele alan bireyi toplumla ilişkileri yönünden yansıtmayı amaçlayan bir gerçekçilik görüşü...
    ... fatal
  2. 2.
    toplumsal gerçekçi şiir in de temalarından biridir.
    ... enthusiasm