1. 1.
    toplumsal gerçekleri eleştirel açıdan ele alan bireyi toplumla ilişkileri yönünden yansıtmayı amaçlayan bir gerçekçilik görüşü...
    ... fatal
  2. 2.
    toplumsal gerçekçi şiir in de temalarından biridir.
    ... enthusiasm