1. 1.
    elektriksel yüklü iki nesnenin temasıyla gerçekleşen ani bir elektrik akımı, kısa devre veya dielektrik bozulmasıdır.
    ... dore guido orefice