1. .
    sözlük ahalisinin kendisinin kullandığı veya bilgi sahibi olduğu cep telefonu, pc vb ,ile ilgili tanıtıcı başlık açmasıdır.

    faydalı başlıklar olarak, adlandırılabilir.lakin az raslanır başlıklardır.
    ... pilotmont