1. 1.
    değişen manyetik alan içerisinde iletken cisimin üzerinde gerçekleşen akım yada potansiyel fark olarak tanımlayabiliriz. bu potansiyel farkın oluşmasının temel noktası hall etkisinden kaynaklanır.

    manyetik alanın sıfır olduğu bir noktadan manyetik alanın b olduğu bir noktaya cisim sabit bir hızla hareket ettirilir ise. iletken üzerinde oluşturulan manyetik alana ters manyetik alanı azaltıcak şekilde ikincil bir manyetik alan oluşturacak akım meydana gelir. iletkeni oluşturan elektronlar ise bu manyetik alanın sebep olduğu manyetik kuvvet ile cisimin iki ucundan birine yoğunlaşırlar (bu uç cisimin hareket yönü ve manyetik alanın yönüne bağlıdır.) yani iletkenin bir ucu diper ucuna göre daha negatiftir. buda iletken arasında bir potansiyel farka sebebiyet verir.
    2 ... wardenclyffe