1. 1.
    Elektrik kesilince tuvaleti gelen kişinin merak ettiği sorunsaldır. Evet.
    ... oytunkaran