1. .
    yürürlükte olan 5237 sayılı türk ceza kanununun 142/1 maddesinin f bendinde suç olarak tanımlanan eylem. eski adıyla kaçak elektrik kullanmak.
    ... morjivet