1. 1.
  eleştirel psikologlarca anaakım psikolojiye bir karşı duruş, eleştiri niteliğinde oluşturulmuş psikoloji akımı. aynı zamanda bu eleştirel psikologlarca çeşitli bölümler halinde oluşturulmuş kitap.

  kitabın takbiri otuz-otuz beş kadar yazarı mevcuttur. kitabın çevirmen sayısı da bir bu kadar mevcut. düzenlemesini gerçekleştirenler ise dennis fox, isaac prilleltensky ve stephanie austin'dir.

  kitabın sayfa sayısı biraz göz korkutucu olsa da(takribi altı yüz) dili olabildiğince anlaşılabilir ve sadedir diğer akademik kitaplara nazaran. kitabın önsözünde de bu durum belirtilir. yani psikolojiye ilgi duyan herhangi bir insan da gayet rahat bir şekilde bu kitabı okuyabilir.

  "eleştirel psikolojinin en önemli ayırt edici varsayımlarından biri de, öznelliğimizin, yani psikolojik dünyamızın, derin bir şekilde kültürümüz ve toplumsal işleyiş içinde saklı olduğudur. isteklerimiz, ihtiyaçlarımız ve arzularımız belli bir ailenin, grubun veya topluluğun üyeleri olarak özümsediğimiz normları ve beklentileri yansıtır. bunun bilincinde olmamız, anaakım psikolojinin, analizin kişisel ve kişiler arası düzeyleri arasında yaptığı ayrımı neden reddettiğimizi açıklamaya ve bakışımızı toplumsal düzeye yükseltmemize yardımcı olur.
  bu farkındalık, ayrıca bizi kendi istek, ihtiyaç ve arzularımızın düşünsel bir keşfine doğru yönlendirir. bunlardan hangisi özbenliğimizden, tabi eğer bir benlik varsa, ve doğrusunu söylemek gerekirse, kendi fertlerinin yarattığı bir kültür tarafından meydana gelmiştir?"
  4 -2 ... chaosmos