1. 1.
    birbirine sevdalı ama kavuşamayan iki yoğuşmalı kombinin şarkısıdır.
    -1 ... lets write2