1. 1.
    işlerini kendileri yapmayıp başkalarına güvenenler, onlara gör dürenler ile ilgili genelde mecaz anlamda kullanılan argo bir sözdür.
    ... hunter08