1. 1.
    mana-anlam şairin karnında-içindedir, onu ancak şairi bilir.
    ... lingua sacra