1. 1.
    islam tarihi içerisinde en uzun süre hükümdarlık yapan kişi, 58 sene ile Fatımi Halifesi el-Müstansır-Billâh'dır (1036-1094).

    el müstansır billah
    ... hepinizi sevmiyorum