1. 1.
    nation of islam üyesi malcolm x'in müslüman olduktan sonra aldığı isimdir.
    1 ... bartalameo