1. 1.
    Endülüs'lu büyük islam alimi imam kurtubi'nin tam adı 'el Câmi li Ahkami'l Kur'an ve'l Mübeyyin lima Tedammenehu mine's Sünne ve Ayi'l Furkan' olan ve 'tefsir ul kurtubi' olarak bilinen 20 ciltlik geniş hacimli tefsiridir.

    Adindan da anlaşılacağı üzere ahkam ağırlıkli bir tefsir kitabi olmakla birlikte hemen hemen her konuda bilgi ihtiva etmektedir. Benim de ilk başvurduğum tefsir kitabidir. Google play ugulamasi indirilerek istifade edilebilir.
    ... gobek adim recep