1. 1.
    Diğer adıyla ilkel tarımdır. Tarımda ilkel yöntemler kullanılır. Makine kullanımı az, insan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyaç fazladır. Tarımsal verim ve kalite düşüktür. Geniş ekim alanlarından az verim elde edilir.
    ... perrypotter