1. 1.
    O da bir iki tane vakıf kurar, hayran kalırsınız o zaman.
    1 ... lipsos