1. 1.
    yadsınamaz inkâr edilemez ve yalanlanamaz bir gerçektir. aksini iddia eden aktrolldür.
    ... zall bana hep abi der