1. 1.
    Ekonomik kriz kısa vadede ve daha belirgin sonuçlar vermesine rağmen bence asıl büyük problem mülteci krizidir. Hatta yaşadığımız bu ekonomik krize de katkısı çok fazla.

    Daha uzun vadede daha hayati ve asla çözülemeyecek sorunlar barındırıyor.

    Sadece sosyolojik olarak bile önümüzdeki yüz yılın en büyük sorunu.

    Olsun biz Müslüman kardeşlerimize kucak açtık.
    ... serdarsl06