1. 1.
  orjinali "ninda-an ezzateni watarra ekutten" olan ve hititçeden modern dillere ilk çeviriydi. birazda yorum katılarak ;"ve ekmeği yiyeceksiniz suyu ise içeceksiniz" şeklinde anlamlandırılabilir.

  national geographic'in hititlerle ilgili bölümlerinde cümlenin ilk cözümünün şuşekilde yapıldığı anlatılmaktadır;

  "müzedeki tabletler üzerinde çalışırken bir cümleye rastladı: "nu NINDA?an ezzatteni nu watar?ma ekutteni". "NINDA", Sümerce bir kelimeydi ve "ekmek" anlamına geldiği biliniyordu. Ekmek ve suyun insanın yaşamsal gereksinimleri olduğu açıktı. "Su" için bu cümlede "watar" en uygun yerdeydi ve Hint?Avrupa dillerinde ortak bir kökten geliyordu. Almanca "wasser", ingilizce "water" gibi... Ekmek yenir, su içilirdi. "Ezzatteni" de Hint?Avrupa dillerindeki, Almanca "essen", ingilizce "eat" ile benzerlik gösteriyordu. içmek anlamında kullanılmış olduğunu düşündüğü "ekutteni" ise, Latince "su" demek olan "aqua"yı çağrıştırıyordu. Bu fiillerin sonundaki ?teni ise, çekim eki olmalıydı. Hrozny cümleyi şöyle çevirdi: "ve ekmeği yiyeceksiniz, suyu ise içeceksiniz". Bu dil belli ki, bir Hint?Avrupa dili idi. Hint?Avrupa Dil Ailesi'ne ait dillerdeki kelimelerle karşılaştırıp, onların dilbilgisi kuralları ile kıyaslayarak, pek çok Hititçe cümleye anlam verebiliyordu."
  4 ... aksak tirtil
 2. 2.
  hitit halkına yapılmış büyük bir hizmettir. ekmeği gözlerine sokan, suyu ise sadece birbirini ıslatmakta kullanan halk, bu önemli cümle sayesinde yaptıkları hatanın farkına varıp doğru yolu bulmuşlardır.
  1 ... 3 korner 1 penalti
 3. 3.
  tabletten önce ekmeği içip, suyu yemeye çalışmaktan telef olmuş hititlerin kendine gelip ticaret adamı olmasına neden olmuş yazıttır.
  ... semergordugundekacaneshek