1. 1.
    tarihe gömülmesine rağmen hala kullananlar var. hayır ironi de yapsa o duruma bile ağlanır. adamın ironi yaptığı fiyatın 25 kr üstüne satın alınıyor ekmek.
    ... tulayeskici