1. 1.
  Uzlaştırıcı düşünme biçimi.
  6 ... david gilmourun parmaklari
 2. 2.
  özellikle uzlaşmayan fikirlerden ziyade, uzaktan bakıldığında aralarında bağlantı bulunmayan, farklı bakış açılarını uzlaştıran bir düşünce biçimidir. daha genel bir kavram olan eklektizm ile karıştırmamak adına belki de eklektik yaklaşım demek daha dogru olacaktır. ama farketmez çok da.

  ihtiyaç vardır bence de.
  2 ... nuclearbat