1. 1.
    Uzlaştırıcı düşünme biçimi.
    6 ... david gilmourun parmaklari