1. 1.
    Döviz kurundaki istikrarı sağlamak ve ödemeler dengesi açığını kapatmak için konulan ek vergilerdir.
    1 ... cell-im
  2. 2.
    serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek için türkiye gümrük bölgesinden geçici olarak üçüncü ülkelere*ihraç edilmesi ve işlendikten sonra tekrar serbest dolaşıma girmesi ile ilgili faaliyetleri kapsayan vergidir. dış ticaret müsteşarlığı tarafından hazırlanmıştır.
    1 ... gonulcelen