1. 1.
    Bir tür sual.
    -1 ... nardaninciler
  2. 2.
    Kıskanıyorlar.
    1 ... sapnu puas