1. 1.
    insana bir gülme getiren olay. ne yüzsüz insanlar var ya.
    -1 ... agnosticus