bugün

Yıllardır 3 aşağı 5 yukarı aynı konular, aynı klişe entryler, bir ana çizginin etrafında ufak değişkenlerle giden gündem... Bazıları gidiyor, bazıları geliyor, yeni ergenler yine aynı konuları hortlatıyor, eskinin ergenleri artık sallamıyor falan, ağır genellemeci, önyargılı ve dünyayı kendi çevresinden ibaret sanan kolektivist ifadeler hep birbirine benziyor. Sürekli tekrarlı bir devir daim, dünya ve içinde yaşayan canlılar gibi.
Yaşadıkça hayatın boku çıkıyor aslında ve birçok şey gereksizleşiyor. Hayatı tadında bırakmak lazım.