1. 1.
    sen 3 sene yazar olacağım diye bekle, yazar olunca da böyle şeyler yaz.

    bakma afra tafralarına, 3-5 fav için çocuğunu keser bu piçler.
    1 ... lucius vorenuss