bugün

faziletli kimseler, üstün nitelikli olanlar anlamına gelir.