1. 1.
    hakikati bilen yazardır.

    selam ve duvvaa ile.
    ... dr animo