1. .
  "ilköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır." Anayasa - madde 42

  devlet okullarında parasız mıdır?

  eğitime katkı payını vermezseniz; müdür yardımcısı sınıf sınıf dolaşır, vermeyenleri rezil eder!

  diploma parasını vermezseniz; diplomayı alamazsınız.

  su parası, kömür parası, elektirik parası isteyen okulların varlığını biliyoruz.

  yaptıkları yazılının kağıt parasını bile alırlar!

  bağış adı altında alınan kayıt parasını vermezseniz; zaten kayıt olamaz çocuğunuz!

  vs.vs.vs

  --spoiler--
  Herkes için eşit, parasız, nitelikli eğitim ve sağlık hizmeti; bizlerin en doğal hakkı, devletin ise temel görevidir.

  Buna rağmen eğitim ve sağlık hizmetlerine bütçeden ayrılan pay her yıl daha da düşürülmekte; beraberinde ülkemizde milyonlarca çocuğumuz ve gencimiz, eğitim hakkından yoksun bırakılmakta, hastalarımız ise hastane kapılarında tedavisiz ve ilaçsız kalmaktadır.

  Bizler, hasta ve cahil bir toplum olmamak için;

  Eğitim ve Sağlık hakkımız için para ödemek istemiyoruz;
  Okullarımıza ve hastanelerimize elektrik, su, doğalgaz, yakacak, telefon, kırtasiye, ulaşım vb. hizmetlerin parasız sağlanmasını istiyoruz;
  Bütçeden eğitime ve sağlığa ayrılan kaynağın artırılmasını istiyoruz;
  Nitelikli hizmet için öğretmenlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın güvencesizliğe, işsizliğe ya da ucuz işgücü olmaya mahkum edilmesini istemiyoruz.

  Parasız Eğitim, Parasız Sağlık istiyoruz!
  --spoiler--

  halkevleri.org.tr
  2 ... a la folie