1. 1.
    yapilan dini merasime, papa cenaplari namına izmir katolik arşeveki riyaset eder...
    ... templier