1. 1.
    kahveye gelen cubbeli sarıklı takkeli birinin sözü. sonra gitti.
    4 ... erectof