1. 1.
  - kızanlar! bu dağların sahibi kim?
  - erimiz!
  - yiğidi kim?
  - efemiz!
  - susuz derelerde kavak biter mi?
  - bitmez!
  - bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
  - tütmez!
  - yiğit kime derler?
  - sözünde durup efesiyle ölene.
  - korkak kime derler?
  - sözünden dönen aman dileyene.
  - insan dünyaya niçin gelir?
  - ölmek için.
  - doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler...
  - dertlenip hortlamaya!
  - varyemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?
  - dayak haktır!
  - yiğitlerde ne yoktur?
  - merhamet
  - korkaklar zeytini nerede döverler?
  - ağaç dibekte!
  - yiğitler yağı nerede kavururlar?
  - zalim göbeğinde!
  - sözünde durmayan kahpe bacının öz kızanı olsun mu?
  - olsun!
  - şu dualı yatağan böğrüne batsın mı?
  - batsın!
  - doğru söylediğinize nasuh tövbesi olsun mu?
  - olsun!
  1 ... tornistan valisi