1. 1.
    gelecekte mümkün olması beklenen kızdır.
    ... erectof