bugün

1643 - 1663 tarihleri arasında hive hanlığı'nın hükümdarlığını yaptı ve tarih yazarıdır. *
önemli kaynak eserlerin yazarlığını yapmıştır; Şecere-i Türk, Şecere-i Terakime.
Ebu'l Gazi Bahadır Han ya da I. Ebül Gazi Bahadur Han (Farsça: بهادر خان ابوالقاضى, Bahādur Khān Abū al-Gāzi), (d. 1603, Urgenç - ö. 1663, Hive) 1643-1663 yılları arasında Hive Hanlığı yapan bir han ve tarih yazarıdır. Han olmadan önce iran'da on yıl, çok iyi öğrenim görmüştür.[1] Onun hükümü altında Hive altın çağını yaşamıştır.[2] Önemli kaynak olan, Ana Asya'nın tarihi çağdaş bilgiyi içeren iki "Türkmen soyağacı" ve "Türk soyağacı" gibi kitap yazmıştır. Hive Hanları, Cengiz Han soyundan gelen Kıpçak Türkçesi konuşan Türk-Moğollardır.